Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικόν Στρατηγείον, Τοπογραφικό Τμήμα Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
«Ποντοηράκλεια»
«Ποντοηράκλεια»
«Ακ-Σεχήρ (Φιλομήλιον)»
«Ακ-Σεχήρ (Φιλομήλιον)»