Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού Με ψηφιακά αρχεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
«Ουλού Κισλά-Νίγδη»
«Ουλού Κισλά-Νίγδη»
«Σχεδιάγραμμα Επιτροπής Οχυρώσεως» (Φ.288/Β/1, σελ. 4/4)
«Σχεδιάγραμμα Επιτροπής Οχυρώσεως» (Φ.288/Β/1, σελ. 4/4)
«Τσαγκρί»
«Τσαγκρί»