Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Συλλογή Σουφαλή Γεωργίου & Καλλιόπης (Οπτικ. 30) Με ψηφιακά αρχεία Αγγλικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Καρτ ποστάλ  με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο