Εμφανίζει 134 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σύρου Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων προς γιατρό προσφύγων Νάξου
Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων προς γιατρό προσφύγων Νάξου
Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων σχετικά με τους πρόσφυγες της Νάξου (1)
Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων σχετικά με τους πρόσφυγες της Νάξου (1)
Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων σχετικά με τους πρόσφυγες της Νάξου (2)
Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων σχετικά με τους πρόσφυγες της Νάξου (2)
Έγγραφο της Υπηρεσίας Πρόνοιας και Αντιλήψεως Κυκλάδων προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Α...
Έγγραφο της Υπηρεσίας Πρόνοιας και Αντιλήψεως Κυκλάδων προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με τους πρόσφυγες στη Νάξο (1)
Έγγραφο της Υπηρεσίας Πρόνοιας και Αντιλήψεως Κυκλάδων προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Α...
Έγγραφο της Υπηρεσίας Πρόνοιας και Αντιλήψεως Κυκλάδων προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με τους πρόσφυγες στη Νάξο (2)
Έγγραφο του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των...
Έγγραφο του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων στη Νάξο
Αίτημα χορήγησης χρηματικού βοηθήματος της Παμπροσφυγικής Ένωσης Κυκλάδων
Αίτημα χορήγησης χρηματικού βοηθήματος της Παμπροσφυγικής Ένωσης Κυκλάδων
Απολυτήριο του Α΄ Ελληνικού Σχολείου Σύρου για πρόσφυγα μαθητή
Απολυτήριο του Α΄ Ελληνικού Σχολείου Σύρου για πρόσφυγα μαθητή
Απολυτήριο του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη από το Ζωγράφειο Γυμνάσιο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος...
Απολυτήριο του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη από το Ζωγράφειο Γυμνάσιο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως
Απόφαση Νομαρχίας Κυκλάδων για συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης απόρων προσφύγων
Απόφαση Νομαρχίας Κυκλάδων για συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης απόρων προσφύγων
Ατομικό δελτίο ταυτότητας στρατιώτη
Ατομικό δελτίο ταυτότητας στρατιώτη
Βεβαίωση φοίτησης σε Γυμνάσιο της Πάφρας
Βεβαίωση φοίτησης σε Γυμνάσιο της Πάφρας
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (3)
Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (3)
Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1)
Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1)
Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2)
Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2)
Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (3)
Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (3)
Γενικός Έλεγχος 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (1)
Γενικός Έλεγχος 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (1)
Γενικός Έλεγχος 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (2)
Γενικός Έλεγχος 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (2)
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1)
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1)
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2)
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2)
Δήλωση ακινήτου περιουσίας δικαιούχων 9ης Δήλωσης Λωζάννης (1)
Δήλωση ακινήτου περιουσίας δικαιούχων 9ης Δήλωσης Λωζάννης (1)
Δήλωση ακινήτου περιουσίας δικαιούχων 9ης Δήλωσης Λωζάννης (2)
Δήλωση ακινήτου περιουσίας δικαιούχων 9ης Δήλωσης Λωζάννης (2)
Δήλωση ακινήτου περιουσίας δικαιούχων 9ης Δήλωσης Λωζάννης (3)
Δήλωση ακινήτου περιουσίας δικαιούχων 9ης Δήλωσης Λωζάννης (3)
Δήλωση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας
Δήλωση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας
Δήλωση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (1)
Δήλωση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (1)
Δήλωση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (2)
Δήλωση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (2)
Δήλωση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (3)
Δήλωση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (3)
Δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα από το Τσεσμέ
Δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα από το Τσεσμέ
Δημοτολόγιο Δήμου Ερμούπολης (1)
Δημοτολόγιο Δήμου Ερμούπολης (1)
Δημοτολόγιο Δήμου Ερμούπολης (2)
Δημοτολόγιο Δήμου Ερμούπολης (2)
Δημοτολόγιο Δήμου Ερμούπολης (3)
Δημοτολόγιο Δήμου Ερμούπολης (3)
Δημοτολόγιο Δήμου Ερμούπολης (4)
Δημοτολόγιο Δήμου Ερμούπολης (4)
Δημοτολόγιο προσφύγων του Δήμου Ερμούπολης (1)
Δημοτολόγιο προσφύγων του Δήμου Ερμούπολης (1)
Δημοτολόγιο προσφύγων του Δήμου Ερμούπολης (2)
Δημοτολόγιο προσφύγων του Δήμου Ερμούπολης (2)
Δημοτολόγιο προσφύγων του Δήμου Ερμούπολης (3)
Δημοτολόγιο προσφύγων του Δήμου Ερμούπολης (3)
Διακήρυξη του Προσφυγικού Κόμματος Ελλάδος για τα δικαιώματα των προσφύγων
Διακήρυξη του Προσφυγικού Κόμματος Ελλάδος για τα δικαιώματα των προσφύγων
Διαμονητήριο του Ελληνικού Προξενείου στη Σμύρνη
Διαμονητήριο του Ελληνικού Προξενείου στη Σμύρνη
Ενδεικτικό Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου Ερμούπολης για πρόσφυγα μαθήτρια
Ενδεικτικό Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου Ερμούπολης για πρόσφυγα μαθήτρια
Ενδεικτικό της Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Σύρου για πρόσφυγα μαθήτρια
Ενδεικτικό της Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Σύρου για πρόσφυγα μαθήτρια
Ενδεικτικό του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Ερμούπολης για πρόσφυγα μαθήτρια
Ενδεικτικό του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Ερμούπολης για πρόσφυγα μαθήτρια
Εξέταση μαρτύρων σχετικά με την περιουσία πρόσφυγα στη Μικρά Ασία (1)
Εξέταση μαρτύρων σχετικά με την περιουσία πρόσφυγα στη Μικρά Ασία (1)
Εξέταση μαρτύρων σχετικά με την περιουσία πρόσφυγα στη Μικρά Ασία (2)
Εξέταση μαρτύρων σχετικά με την περιουσία πρόσφυγα στη Μικρά Ασία (2)
Εξέταση μαρτύρων σχετικά με την περιουσία πρόσφυγα στη Μικρά Ασία (3)
Εξέταση μαρτύρων σχετικά με την περιουσία πρόσφυγα στη Μικρά Ασία (3)
Επιστολή Μικρασιατικού Συλλόγου Κυκλάδων προς τον δήμαρχο Ερμούπολης σχετικά με αναζήτηση ορφανής
Επιστολή Μικρασιατικού Συλλόγου Κυκλάδων προς τον δήμαρχο Ερμούπολης σχετικά με αναζήτηση ορφανής
Ευχαριστήριο δημάρχου Ερμούπολης προς την Προσφυγική Συνομοσπονδία Παλαιάς Ελλάδος & Νήσων
Ευχαριστήριο δημάρχου Ερμούπολης προς την Προσφυγική Συνομοσπονδία Παλαιάς Ελλάδος & Νήσων
Ευχαριστήριο Προσφυγικής Συνομοσπονδίας Παλαιάς Ελλάδος & Νήσων προς τον δήμαρχο Ερμούπολης
Ευχαριστήριο Προσφυγικής Συνομοσπονδίας Παλαιάς Ελλάδος & Νήσων προς τον δήμαρχο Ερμούπολης
Η αναχώρηση του διοικητή της ΙΙ Μεραρχίας Στυλιανού Γονατά
Η αναχώρηση του διοικητή της ΙΙ Μεραρχίας Στυλιανού Γονατά
Η καταστροφή της Σμύρνης
Η καταστροφή της Σμύρνης
Η οδός των Φράγκων στη Σμύρνη
Η οδός των Φράγκων στη Σμύρνη
Η προκυμαία (Quais) της Σμύρνης
Η προκυμαία (Quais) της Σμύρνης
Η Σμύρνη πυρπολημένη
Η Σμύρνη πυρπολημένη
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (1)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (1)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (2)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (2)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (3)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (3)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (4)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (4)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (5)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (5)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (6)
Κατάστιχο εγγραφής προσφύγων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (6)
Κλήτευση της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης
Κλήτευση της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως των εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως των εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων
Μαθητολόγιο 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (1)
Μαθητολόγιο 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (1)
Μαθητολόγιο 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (2)
Μαθητολόγιο 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (2)
Μαθητολόγιο Β΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1)
Μαθητολόγιο Β΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1)
Μαθητολόγιο Β΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2)
Μαθητολόγιο Β΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2)
Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σύρου (1)
Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σύρου (1)
Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σύρου (2)
Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σύρου (2)
Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σύρου (3)
Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σύρου (3)
Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σύρου (4)
Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σύρου (4)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (3)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (3)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (4)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (4)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Ερμούπολης (1)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Ερμούπολης (1)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Ερμούπολης (2)
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Ερμούπολης (2)
Μητρώο αναποκατάστατων προσφυγικών οικογενειών (1)
Μητρώο αναποκατάστατων προσφυγικών οικογενειών (1)
Μητρώο αναποκατάστατων προσφυγικών οικογενειών (2)
Μητρώο αναποκατάστατων προσφυγικών οικογενειών (2)
Μητρώο αναποκατάστατων προσφυγικών οικογενειών (3)
Μητρώο αναποκατάστατων προσφυγικών οικογενειών (3)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (1)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (1)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (2)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (2)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (3)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (3)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (4)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (4)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (5)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (5)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (6)
Μητρώο εγγραφής αρρένων στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο (6)
Μητρώο προσφύγων Σύρου (1)
Μητρώο προσφύγων Σύρου (1)
Μητρώο προσφύγων Σύρου (2)
Μητρώο προσφύγων Σύρου (2)
Μητρώο προσφύγων Σύρου (4)
Μητρώο προσφύγων Σύρου (4)
Μητρώο προσφύγων Σύρου (5)
Μητρώο προσφύγων Σύρου (5)
Οικογενειακό βιβλιάριο πρόσφυγα
Οικογενειακό βιβλιάριο πρόσφυγα
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελί...
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελίου λίθου του προσφυγικού συνοικισμού Ερμουπόλεως (1)
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελί...
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελίου λίθου του προσφυγικού συνοικισμού Ερμουπόλεως (2)
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελί...
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελίου λίθου του προσφυγικού συνοικισμού Ερμουπόλεως (3)
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελί...
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελίου λίθου του προσφυγικού συνοικισμού Ερμουπόλεως (4)
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελί...
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελίου λίθου του προσφυγικού συνοικισμού Ερμουπόλεως (5)
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελί...
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελίου λίθου του προσφυγικού συνοικισμού Ερμουπόλεως (6)
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελί...
Ομιλία του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη, Προέδρου της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Κυκλάδων στην τελετή θεμελίου λίθου του προσφυγικού συνοικισμού Ερμουπόλεως (7)
Ομόλογα προσφυγικού δανείου της ελληνικής κυβέρνησης
Ομόλογα προσφυγικού δανείου της ελληνικής κυβέρνησης
Πίνακας φαρμακαποθήκης προσφύγων
Πίνακας φαρμακαποθήκης προσφύγων
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 134