Εμφανίζει 71 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας Με ψηφιακά αρχεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με μετάφραση πιστοποιητικού του Αρχιερα...
Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με μετάφραση πιστοποιητικού του Αρχιερατικού Επιτρόπου Νεοκαισάρειας στην ελληνική γλώσσα (1)
Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με μετάφραση πιστοποιητικού του Αρχιερα...
Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με μετάφραση πιστοποιητικού του Αρχιερατικού Επιτρόπου Νεοκαισάρειας στην ελληνική γλώσσα (2)
Αίτηση κατοίκου Προσφυγικού Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου προς τη Βασίλισσα Φρειδερίκη ...
Αίτηση κατοίκου Προσφυγικού Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου προς τη Βασίλισσα Φρειδερίκη να εξακολουθήσει να διαμένει στο παραχωρηθέν οίκημα (1η σελίδα)
Αίτηση κατοίκου Προσφυγικού Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου προς τη Βασίλισσα Φρειδερίκη ...
Αίτηση κατοίκου Προσφυγικού Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου προς τη Βασίλισσα Φρειδερίκη να εξακολουθήσει να διαμένει στο παραχωρηθέν οίκημα (2η σελίδα)
Αίτηση πρόσφυγα περί αστικής αποκατάστασης της οικογένειάς της
Αίτηση πρόσφυγα περί αστικής αποκατάστασης της οικογένειάς της
Αίτηση πρόσφυγα περι χορήγησης οικοπέδου στον Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Αίτηση πρόσφυγα περι χορήγησης οικοπέδου στον Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Αίτηση πρόσφυγα προς το Γραφείο Εποικισμού Αιτωλοακαρνανίας περί στεγαστικής αποκατάστασης
Αίτηση πρόσφυγα προς το Γραφείο Εποικισμού Αιτωλοακαρνανίας περί στεγαστικής αποκατάστασης
Αίτηση στεγαστικής αποκατάστασης πρόσφυγα
Αίτηση στεγαστικής αποκατάστασης πρόσφυγα
Ακριβές αντίγραφο ένορκης κατάθεσης ενώπιον Ειρηνοδικείου Αθηνών για απώλεια εγγράφου πρόσφυγα (1)
Ακριβές αντίγραφο ένορκης κατάθεσης ενώπιον Ειρηνοδικείου Αθηνών για απώλεια εγγράφου πρόσφυγα (1)
Ακριβές αντίγραφο ένορκης κατάθεσης ενώπιον Ειρηνοδικείου Αθηνών για απώλεια εγγράφου πρόσφυγα (2)
Ακριβές αντίγραφο ένορκης κατάθεσης ενώπιον Ειρηνοδικείου Αθηνών για απώλεια εγγράφου πρόσφυγα (2)
Ακριβές αντίγραφο πτυχίου διδασκάλισσας από τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών Θράκης
Ακριβές αντίγραφο πτυχίου διδασκάλισσας από τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών Θράκης
Ακριβές αντίγραφο πτυχίου νηπιαγωγού από το Ζάππειο Εθνικό Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης
Ακριβές αντίγραφο πτυχίου νηπιαγωγού από το Ζάππειο Εθνικό Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης
Ανακοινωθέν του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντ...
Ανακοινωθέν του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρων προς τους πρόσφυγες κατοίκους κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
Απόσπασμα από Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Βιβλίο Πρωτοκόλλου Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Βιβλίο Πρωτοκόλλου Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Σφήνας Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Σφήνας Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Σφήνας Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Σφήνας Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Τραγάνης Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Τραγάνης Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Τραγάνης Αιτωλοακαρνανίας
Απόσπασμα από Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Τραγάνης Αιτωλοακαρνανίας
Ατομικό βιβλιάριο δημοδιδασκάλισσας προσφυγικής καταγωγής
Ατομικό βιβλιάριο δημοδιδασκάλισσας προσφυγικής καταγωγής
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στο Νέο Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στο Νέο Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στο Νέο Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στο Νέο Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στο Νέο Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στο Νέο Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Αγρινίου
Δελτίο απογραφής μελών προσφυγικής οικογένειας στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Αγρινίου
Καταστατικό της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρων...
Καταστατικό της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρων (1)
Καταστατικό της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρων...
Καταστατικό της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρων (2)
Πίνακας προϋπηρεσίας δημοδιδάσκαλου σχολείου Παπαδατών Μακρυνείας
Πίνακας προϋπηρεσίας δημοδιδάσκαλου σχολείου Παπαδατών Μακρυνείας
Πίνακας προϋπηρεσίας δημοδιδασκάλου σχολείου Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας
Πίνακας προϋπηρεσίας δημοδιδασκάλου σχολείου Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας
Πίνακας προϋπηρεσίας και επιστημονικών προσόντων διδασκάλισσας Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μάστρου ...
Πίνακας προϋπηρεσίας και επιστημονικών προσόντων διδασκάλισσας Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μάστρου Αιτωλοακαρνανίας
Παραχωρητήριο κατοικίας στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Βίγλας Μεσολογγίου
Παραχωρητήριο κατοικίας στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Βίγλας Μεσολογγίου
Παραχωρητήριο οικοπέδου στον Προσφυγικό Συνοικισμό Παλαιού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Παραχωρητήριο οικοπέδου στον Προσφυγικό Συνοικισμό Παλαιού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Παραχωρητήριο οικοπέδου στον Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Παραχωρητήριο οικοπέδου στον Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Πιστοποιητικό από τον Σύλλογο Προσφύγων Νέου Φαλήρου "Ο Καραϊσκάκης" προς χρήση για αστ...
Πιστοποιητικό από τον Σύλλογο Προσφύγων Νέου Φαλήρου "Ο Καραϊσκάκης" προς χρήση για αστική αποκατάσταση οικογένειας πρόσφυγα
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφυγα από τον Δήμο Αγρινίου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφυγα από τον Δήμο Αγρινίου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφυγα από τον Δήμο Αγρινίου (1)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφυγα από τον Δήμο Αγρινίου (1)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφυγα από τον Δήμο Αγρινίου (2)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφυγα από τον Δήμο Αγρινίου (2)
Πιστοποιητικό της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρ...
Πιστοποιητικό της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρων προς χρήση για αστική αποκατάσταση πρόσφυγα
Πιστοποιητικό της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρ...
Πιστοποιητικό της Γενικής Ενώσεως Προσφυγικών Συνοικισμών Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και περιχώρων προς χρήση για αστική αποκατάσταση πρόσφυγα
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου προς χρήση για αποκατάσταση οικογένειας ...
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου προς χρήση για αποκατάσταση οικογένειας πρόσφυγα (1)
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου προς χρήση για αποκατάσταση οικογένειας ...
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου προς χρήση για αποκατάσταση οικογένειας πρόσφυγα (2)
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Ματσουκίου Αιτωλοακαρνανίας προς χρήση για στεγαστική αποκατάσταση π...
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Ματσουκίου Αιτωλοακαρνανίας προς χρήση για στεγαστική αποκατάσταση πρόσφυγα
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Ναυπάκτου προς χρήση για αστική αποκατάσταση πρόσφυγα
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Ναυπάκτου προς χρήση για αστική αποκατάσταση πρόσφυγα
Πιστοποιητικό του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προς χρήση για αστική αποκατάσταση οικογένειας π...
Πιστοποιητικό του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προς χρήση για αστική αποκατάσταση οικογένειας πρόσφυγα
Πιστοποιητικό του Δήμου Ναυπάκτου προς χρήση για αστική αποκατάσταση οικογένειας πρόσφυγα
Πιστοποιητικό του Δήμου Ναυπάκτου προς χρήση για αστική αποκατάσταση οικογένειας πρόσφυγα
Πρακτικό Εκτιμητικής Επιτροπής ακίνητης περιουσίας στον Προσφυγικό Συνοικισμό Ναυπακτίας
Πρακτικό Εκτιμητικής Επιτροπής ακίνητης περιουσίας στον Προσφυγικό Συνοικισμό Ναυπακτίας
Πρακτικό Εκτιμητικής Επιτροπής ακίνητης περιουσίας στον Προσφυγικό Συνοικισμό Παλαιού Αγίου Κωνστ...
Πρακτικό Εκτιμητικής Επιτροπής ακίνητης περιουσίας στον Προσφυγικό Συνοικισμό Παλαιού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Πρακτικό Σχολικής Εφορείας Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Πρακτικό Σχολικής Εφορείας Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας
Στοιχεία σχετικά με το Νέο Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Στοιχεία σχετικά με το Νέο Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Στοιχεία σχετικά με τον Αστικό Συνοικισμό Αγρινίου Β΄(Καπέλλα).
Στοιχεία σχετικά με τον Αστικό Συνοικισμό Αγρινίου Β΄(Καπέλλα).
Στοιχεία σχετικά με τον Αστικό Συνοικισμό Αγρινίου τέως Ε.Α.Π. (Νέα Ερυθραία)
Στοιχεία σχετικά με τον Αστικό Συνοικισμό Αγρινίου τέως Ε.Α.Π. (Νέα Ερυθραία)
Στοιχεία σχετικά με τον Παλαιό Προσφυγικό Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Στοιχεία σχετικά με τον Παλαιό Προσφυγικό Συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Υπεύθυνη δήλωση αποκατάστασης οικογένειας πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου (1)
Υπεύθυνη δήλωση αποκατάστασης οικογένειας πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου (1)
Υπεύθυνη δήλωση αποκατάστασης οικογένειας πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου (2)
Υπεύθυνη δήλωση αποκατάστασης οικογένειας πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου (2)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης οικογένειας πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίο...
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης οικογένειας πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου (2)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Παλαιού Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου (1)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Παλαιού Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου (1)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου (1)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου (1)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου (2)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου (2)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Βίγλας Μεσολογγίου  (2η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Βίγλας Μεσολογγίου (2η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Βίγλας Μεσολογγίου (1η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Βίγλας Μεσολογγίου (1η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Ναυπάκτου (1η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Ναυπάκτου (1η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Ναυπάκτου (1η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Ναυπάκτου (1η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Ναυπάκτου (2η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Ναυπάκτου (2η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Ναυπάκτου (2η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα Συνοικισμού Ναυπάκτου (2η σελίδα)
Υπεύθυνη δήλωση πρόσφυγα, κατοίκου Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Υπεύθυνη δήλωση πρόσφυγα, κατοίκου Συνοικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Φωτογραφία μελών προσφυγικής οικογένειας
Φωτογραφία μελών προσφυγικής οικογένειας
Φωτογραφία μελών προσφυγικής οικογένειας
Φωτογραφία μελών προσφυγικής οικογένειας
Φωτογραφία μελών προσφυγικής οικογένειας
Φωτογραφία μελών προσφυγικής οικογένειας