Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ανδριοπούλου ή Θεοδωροπούλου, οικογένεια Μέρος
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ανδριοπούλου ή Θεοδωροπούλου, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 11/02
  • Μέρος
  • 1887-1969

Στο υλικό για τον Θεόδωρο Ανδριόπουλο ή Θεοδωρόπουλο: επίταξη δωματίων αθηναϊκού σπιτιού για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων (1924).

Στο υλικό για τον Ιωάννη Ανδριόπουλο ή Θεοδωρόπουλο: ποικίλα τεκμήρια ανάμεσα στα οποία λιθογραφημένη φωτογραφία του βασιλιά Κωνσταντίνου με αφιέρωση

Ανδριόπουλος ή Θεοδωρόπουλος, Θεόδωρος