Εμφανίζει 14 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Συλλογή Σουφαλή Γεωργίου & Καλλιόπης (Οπτικ. 30) Με ψηφιακά αρχεία Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Καρτ ποστάλ  με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ  με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ  με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει τη λίμνη Ασκανία (Iznik)
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει τη λίμνη Ασκανία (Iznik)
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει τη λίμνη Ασκανία (Iznik)
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει τη λίμνη Ασκανία (Iznik)
Καρτ ποστάλ  με αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ με αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ  με αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ με αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ  με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ με αναμνηστική φωτογραφία στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Καρτ ποστάλ που απεικονίζεται στιγμιότυπο των εορτασμών για την ονομαστική εορτή του βασιλιά στην...
Καρτ ποστάλ που απεικονίζεται στιγμιότυπο των εορτασμών για την ονομαστική εορτή του βασιλιά στην Κίο
Καρτ ποστάλ που απεικονίζεται στιγμιότυπο των εορτασμών για την ονομαστική εορτή του βασιλιά στην...
Καρτ ποστάλ που απεικονίζεται στιγμιότυπο των εορτασμών για την ονομαστική εορτή του βασιλιά στην Κίο
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει την Κίο
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει την Κίο
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει την Κίο
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει την Κίο
Αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο
Αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο