Εμφανίζει 5 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Νέμπαρη, Θάλεια Με ψηφιακά αρχεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Ενδεικτικό του Ζαππείου Παρθεναγωγείου (Κωνσταντινούπολη) της μαθήτριας Θάλειας Παπάζογλου
Ενδεικτικό του Ζαππείου Παρθεναγωγείου (Κωνσταντινούπολη) της μαθήτριας Θάλειας Παπάζογλου
Ενδεικτικό του Ζαππείου Παρθεναγωγείου (Κωνσταντινούπολη) της μαθήτριας Θάλειας Παπάζογλου
Ενδεικτικό του Ζαππείου Παρθεναγωγείου (Κωνσταντινούπολη) της μαθήτριας Θάλειας Παπάζογλου
Ενδεικτικό του Παρθεναγωγείου Τάρσης Βαρείδου (Κωνσταντινούπολη) της μαθήτριας Θάλειας Παπάζογλου
Ενδεικτικό του Παρθεναγωγείου Τάρσης Βαρείδου (Κωνσταντινούπολη) της μαθήτριας Θάλειας Παπάζογλου
Φωτογραφία Ζ΄ Τάξης του Παρθεναγωγείου Τάρσης Βαρείδου (Κωνσταντινούπολη)
Φωτογραφία Ζ΄ Τάξης του Παρθεναγωγείου Τάρσης Βαρείδου (Κωνσταντινούπολη)
Φωτογραφία Ι΄ Τάξης του Ζαππείου Παρθεναγωγείου (Κωνσταντινούπολη)
Φωτογραφία Ι΄ Τάξης του Ζαππείου Παρθεναγωγείου (Κωνσταντινούπολη)