Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικόν Στρατηγείον, Τοπογραφικό Τμήμα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

2 αποτελέσματα με ψηφιακά αντικείμενα Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αντικείμενα

«Ακ-Σεχήρ (Φιλομήλιον)»
«Ακ-Σεχήρ (Φιλομήλιον)»
«Ποντοηράκλεια»
«Ποντοηράκλεια»