Εμφανίζει 5 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

4 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.01.F000073
  • Μέρος
  • 1923 -1925

Μαθητολόγιο Αστικού Σχολείου Θηλέων Βέροιας στο οποίο περιλαμβάνονται εγγραφές προσφύγων κατά τα σχολικά έτη 1923- 24 & 1924-25.

1ο Λύκειο Βέροιας