Εμφανίζει 5 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου (Χφ255) Με ψηφιακά αρχεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου
Σελίδα από το μητρώο αρρένων Σίλλης Ικονίου