Εμφανίζει 100 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

99 αποτελέσματα με ψηφιακά αντικείμενα Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αντικείμενα

Έκθεση εκτίμησης της αξίας της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως παρά τη λεωφόρο Κηφισσίας προς ανέγερση προσφυγικού συνοικισμού (1)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 98/2 "Φάκελος 96"
Έκθεση εκτίμησης της αξίας της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως παρά τη λεωφόρο Κηφισσίας προς ανέγερση προσφυγικού συνοικισμού [Β 147]. Στην έκθεση αναφέρεται το σκεπτικό βάσει του οποίου εκτιμήθηκε η τιμή τετραγωνικού μέτρου για τον υπολογισμό της ολικής αξίας του κτήματος, 18/09/1926.

Έκθεση εκτίμησης της αξίας της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως παρά τη λεωφόρο Κηφισσίας προς ανέγερση προσφυγικού συνοικισμού (2)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 98/2 "Φάκελος 96"
Έκθεση εκτίμησης της αξίας της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως παρά τη λεωφόρο Κηφισσίας προς ανέγερση προσφυγικού συνοικισμού [Β 147]. Στην έκθεση αναφέρεται το σκεπτικό βάσει του οποίου εκτιμήθηκε η τιμή τετραγωνικού μέτρου για τον υπολογισμό της ολικής αξίας του κτήματος, 18/09/1926.

Αίτημα Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων "Αι Τράλλεις" για τη διοικητική αποβολή καταληψία απαλλοτριωμένης έκτασης (1)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ 92/5
Επιστολή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων "Αι Τράλλεις" προς το Τμήμα Λαϊκής Κατοικίας του Υπουργείου Προνοίας και Δημοσίας Αντιλήψεως, της 25/11/1930, με το οποίο ζητά την επέμβαση του Υπουργείου για τη διοικητική αποβολή ατόμου που είχε καταλάβει αυθαίρετα έκταση, η οποία είχε απαλλοτριωθεί και παραχωρηθεί στον συνεταιρισμό. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι διάφοροι επιτήδειοι έχουν ήδη επιτύχει εξαιρέσεις από την αρχική απόφαση απαλλοτρίωσης

Αίτημα Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων "Αι Τράλλεις" για τη διοικητική αποβολή καταληψία απαλλοτριωμένης έκτασης (2)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ 92/5
Επιστολή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων "Αι Τράλλεις" προς το Τμήμα Λαϊκής Κατοικίας του Υπουργείου Προνοίας και Δημοσίας Αντιλήψεως, της 25/11/1930, με το οποίο ζητά την επέμβαση του Υπουργείου για τη διοικητική αποβολή ατόμου που είχε καταλάβει αυθαίρετα έκταση, η οποία είχε απαλλοτριωθεί και παραχωρηθεί στον συνεταιρισμό. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι διάφοροι επιτήδειοι έχουν ήδη επιτύχει εξαιρέσεις από την αρχική απόφαση απαλλοτρίωσης

Αίτημα προσωρινής μετεγκατάστασης 51 προσφυγικών οικογενειών από το Πολύγωνο στο συνοικισμό Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λόγω πλημμύρας (1)

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Επιστολή του Γραφείου Αποκατάστασης Προσφύγων προς την Υπηρεσία Ελέγχου, 04/11/1938, με την οποία ζητά την προσωρινή μετεγκατάσταση 51 προσφυγικών οικογενειών από το Πολύγωνο στο συνοικισμό Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λόγω πλημμύρας.

Αίτημα προσωρινής μετεγκατάστασης 51 προσφυγικών οικογενειών από το Πολύγωνο στο συνοικισμό Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λόγω πλημμύρας (2)

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Επιστολή του Γραφείου Αποκατάστασης Προσφύγων προς την Υπηρεσία Ελέγχου, 04/11/1938, με την οποία ζητά την προσωρινή μετεγκατάσταση 51 προσφυγικών οικογενειών από το Πολύγωνο στο συνοικισμό Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λόγω πλημμύρας.

Αίτημα προσωρινής μετεγκατάστασης 51 προσφυγικών οικογενειών από το Πολύγωνο στο συνοικισμό Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λόγω πλημμύρας (3)

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Επιστολή του Γραφείου Αποκατάστασης Προσφύγων προς την Υπηρεσία Ελέγχου, 04/11/1938, με την οποία ζητά την προσωρινή μετεγκατάσταση 51 προσφυγικών οικογενειών από το Πολύγωνο στο συνοικισμό Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λόγω πλημμύρας.

Αίτηση να διατεθεί μέρος απαλλοτριωθείσας έκτασης για την εγκατάσταση γηγενών αστέγων (1)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Αίτηση γηγενών προς το Υπουργείο Προνοίας, 28/07/1932, οι οποίοι ως άστεγοι είχαν εγκατασταθεί σε έκταση της Μονής Πετράκη, συνέστησαν κοινό "Σωματείο αστέγων προσφύγων και γηγενών" αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση απαλλοτρίωσης και ζητούν από το Υπουργείο να κρατήσει μέρος της έκτασης (7.000 τμ) για την εγκατάσταση των γηγενών, που έχουν ήδη ανεγείρει εκεί ξύλινα παραπήγματα.

Αίτηση να διατεθεί μέρος απαλλοτριωθείσας έκτασης για την εγκατάσταση γηγενών αστέγων (2)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Αίτηση γηγενών προς το Υπουργείο Προνοίας, 28/07/1932, οι οποίοι ως άστεγοι είχαν εγκατασταθεί σε έκταση της Μονής Πετράκη, συνέστησαν κοινό "Σωματείο αστέγων προσφύγων και γηγενών" αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση απαλλοτρίωσης και ζητούν από το Υπουργείο να κρατήσει μέρος της έκτασης (7.000 τμ) για την εγκατάσταση των γηγενών, που έχουν ήδη ανεγείρει εκεί ξύλινα παραπήγματα.

Αίτηση να διατεθεί μέρος απαλλοτριωθείσας έκτασης για την εγκατάσταση γηγενών αστέγων (3)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Αίτηση γηγενών προς το Υπουργείο Προνοίας, 28/07/1932, οι οποίοι ως άστεγοι είχαν εγκατασταθεί σε έκταση της Μονής Πετράκη, συνέστησαν κοινό "Σωματείο αστέγων προσφύγων και γηγενών" αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση απαλλοτρίωσης και ζητούν από το Υπουργείο να κρατήσει μέρος της έκτασης (7.000 τμ) για την εγκατάσταση των γηγενών, που έχουν ήδη ανεγείρει εκεί ξύλινα παραπήγματα.

Αίτηση να διατεθεί μέρος απαλλοτριωθείσας έκτασης για την εγκατάσταση γηγενών αστέγων (4)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Αίτηση γηγενών προς το Υπουργείο Προνοίας, 28/07/1932, οι οποίοι ως άστεγοι είχαν εγκατασταθεί σε έκταση της Μονής Πετράκη, συνέστησαν κοινό "Σωματείο αστέγων προσφύγων και γηγενών" αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση απαλλοτρίωσης και ζητούν από το Υπουργείο να κρατήσει μέρος της έκτασης (7.000 τμ) για την εγκατάσταση των γηγενών, που έχουν ήδη ανεγείρει εκεί ξύλινα παραπήγματα.

Αίτηση πρόσφυγα για διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλοτρίωση οικοπέδου που είχε αγοράσει και οικοδομήσει με την αποζημίωσή του ως ανταλλαξίμου (1)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 92/5
Αίτηση ανταλλάξιμου πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία προς τη Διεύθυνση Λαϊκής Κατοικίας του Υπουργείου Προνοίας, την 22/07/1932, με την οποία ζητά διευκρινίσεις για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου που είχε αγοράσει και οικοδομήσει με την αποζημίωσή του ως ανταλλαξίμου

Αίτηση πρόσφυγα για διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλοτρίωση οικοπέδου που είχε αγοράσει και οικοδομήσει με την αποζημίωσή του ως ανταλλαξίμου (2)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 92/5
Αίτηση ανταλλάξιμου πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία προς τη Διεύθυνση Λαϊκής Κατοικίας του Υπουργείου Προνοίας, την 22/07/1932, με την οποία ζητά διευκρινίσεις για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου που είχε αγοράσει και οικοδομήσει με την αποζημίωσή του ως ανταλλαξίμου

Αίτηση Συλλόγου Προσφύγων Ιδιοκτητών "Νέα Ανατολή" χορήγησης αντιγράφου Πρακτικού απαλλοτρίωσης

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 92/4
"Φάκελος απαλλοτριώσεως εκτάσεως 19186 εν Αθήναιας παρά την Λ. Αλεξάνδρας (Νέα Ανατολή) αριθμός 212": Επιστολή του Συλλόγου Προσφύγων Ιδιοκτητών "Νέα Ανατολή" προς το Υπουργείο Προνοίας, με την οποία αιτείται τη χορήγηση αντιγράφου του Πρακτικού της 226 Συνεδριάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου [Κεντρικό Συμβούλιο Προνοίας και Στεγάσεως Προσφύγων] την 26η Μαρτίου 1928, κατά την οποία αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση της έκτασης του Ερυθρού Σταυρού υπέρ 350 οικογενειών του συνοικισμού Νέας Ανατολής

Αίτηση της Αρχοντίας, χήρας Κων. Κλιντήρη για αποκατάστασή της οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 6076

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Αίτηση πρόσφυγα της Αρχοντίας, χήρας Κων. Κλιντήρη προς το Τμήμα Αποκατάστασης Προσφύγων της Διευθύνσεως Αστικής Αποκαταστάσεως του Υπουργείου επί της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, με την οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και ζητείται η αποκατάστασή της οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 6076

Αίτηση του Σωματείου "Ιδιοκτήτου Προσφυγικού Συνοικισμού ο Ιλισσός Αμπελόκηποι" για την απαλλοτρίωση έκτασης (1)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 99/2 "Απαλλοτριώσεις οικπέδων 86-94: Φάκελος Απαλλοτριώσεως εκτάσεως 18954 στην Αθήνα στους Αμπελοκήπους αριθμος 87"
Αίτηση του Σωματείου "Ιδιοκτήτου Προσφυγικού Συνοικισμού ο Ιλισσός Αμπελόκηποι" για την απαλλοτρίωση έκτασης 17.954 τετραγωνικών πήχεων, ιδιοκτησίας της Μονής Πετράκη παρά τη Μεσογείων, όπου είχαν χτίσει 200 κατοικίες το 1923.

Αίτηση του Σωματείου "Ιδιοκτήτου Προσφυγικού Συνοικισμού ο Ιλισσός Αμπελόκηποι" για την απαλλοτρίωση έκτασης (2)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 99/2 "Απαλλοτριώσεις οικπέδων 86-94: Φάκελος Απαλλοτριώσεως εκτάσεως 18954 στην Αθήνα στους Αμπελοκήπους αριθμος 87"
Αίτηση του Σωματείου "Ιδιοκτήτου Προσφυγικού Συνοικισμού ο Ιλισσός Αμπελόκηποι" για την απαλλοτρίωση έκτασης 17.954 τετραγωνικών πήχεων, ιδιοκτησίας της Μονής Πετράκη παρά τη Μεσογείων, όπου είχαν χτίσει 200 κατοικίες το 1923.

Αντίγραφο απόφασης απαλλοτρίωσης έκτασης 19.186 τμ. του Ερυθρού Σταυρού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, έμπροσθεν του Νέου Δημοτικού Νοσοκομείου

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 92/4
"Φάκελος απαλλοτριώσεως εκτάσεως 19186 εν Αθήναιας παρά την Λ. Αλεξάνδρας (Νέα Ανατολή) αριθμός 212"
Αντίγραφο απόφασης απαλλοτρίωσης έκτασης 19.186 τμ. του Ερυθρού Σταυρού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, έμπροσθεν του Νέου Δημοτικού Νοσοκομείου. Η απόφαση υπογράφεται από τους υπουργούς Γεωργίας και Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως, την 18/05/1928,

Αντίγραφο πρακτικού περί απαλλοτρίωσης έκτασης 31.000 τετραγωγικών μέτρων στα Κόκκινα Χώματα

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Αντίγραφο πρακτικού της 803ης συνεδρίας (24/05/1932) του Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως, κατά την οποία δόθηκε θετική γνωμάτευση για την απαλλοτρίωση έκτασης 31.000 τετραγωγικών μέτρων στα Κόκκινα Χώματα, με σκοπό την αστική εγκατάσταση προσφύγων. Η απαλλοτρίωση πραγματοποιήθηκε δυνάμει της 48918-28/05/1932 απόφασης, όπως σημειώνεται με χειρόγραφα κόκκινα γράμματα στο έγγραφο.

Απόφαση άρσης επίταξης κατοικίας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όπου είχαν στεγαστεί πρόσφυγες

Σειρά επιτάξεις.
Κιβ. 112/3, "Επιτάξεις 907-928. Φάκελος Σέγκου Ελένης, οδός Λεωφόρος Αλεξάνδρας Αθήνα, 908 [Β 5805]"
Απόφαση του Τμήματος Λαϊκής Κατοικίας του Υπουργείου Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως της 22/01/1926, με την οποία αίρεται η επίταξη του β΄ ορόφου κατοικίας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου είχαν στεγαστεί πρόσφυγες.

Απόφαση επίταξης έκτασης στη θέση "Κόκκινα Χώματα", ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Πετράκη, προς ανέγερση πρόχειρων προσφυγικών παραπηγμάτων

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Απόφαση του Τμήματος Επιτάξεων του Υπουργείου Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως περί επίταξης έκτασης στη θέση "Κόκκινα Χώματα", ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Πετράκη, προς ανέγερση πρόχειρων προσφυγικών παραπηγμάτων

Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  • GRGSA-CSA ADM372.02
  • Μέρος
  • 1917 – 1980

Ζητήματα περίθαλψης προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά και προσφύγων πριν από το 1922. Μετακινήσεις πληθυσμών, σύμπυξη πληθυσμών για εγκατάσταση προσφύγων, διαδικασίες ανταλλαγής πληθυσμών. Ζητήματα προσωρινής στέγασης το πρώτο διάστημα από την άφιξη των προσφύγων. Συγκέντρωση βοηθημάτων για περίθαλψη και πρόνοια προσφύγων, έρανοι και δράση ξένων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Συγκρότηση νοσοκομείων και άλλων υγειονομικών υπηρεσιών για την περίθαλψη προσφύγων, εισαγωγή προσφύγων σε ορφανοτροφεία. Ζητήματα στέγασης και αστικής αποκατάστασης προσφύγων, απαλλοτριώσεις εκτάσεων και επιτάξεις οικιών για τη στέγαση των προσφύγων, νομικά ζητήματα αποκατάστασης προσφύγων, έκδοση παραχωρητηρίων οικιών, θέματα που αφορούν το Ταμείο Ανταλλαξίμων και Κοινωφελών Περιουσιών.

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γενικό ρυμοτομικό διάγραμμα συνοικισμού "Ιλισσού"

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 99/2 "Απαλλοτριώσεις οικοπέδων 86-94: Φάκελος Απαλλοτριώσεως εκτάσεως 18954 στην Αθήνα στους Αμπελοκήπους αριθμος 87"
Γενικό ρυμοτομικό διάγραμμα συνοικισμού "Ιλισσού" υπ. αριθ. 2529, 16/2/1939, το οποίο συντάχθηκε βάσει παλαιότερου (1934) κτηματολογικού διαγράμματος. Πίσω από το Προσφυγικό Νοσοκομείο διακρίνεται ο συνεταιρισμός Στέγης Μητέρων.

"Γενικόν Διάγραμμα Ρυμοτομίας Συνοικισμών Καισαριανής"

Σειρά: Διαγράμματα
Κιβ. 121, φ. 2: "Φάκελος Διαγραμμάτων Συνοικισμού Καισαριανής Νομός Αττικής Περιφέρεια Αθηνών"

Το υπ' αριθ. 311 γενικό ρυμοτομικό διάγραμμα του μηχανικού Δ. Κηλαηδόνη, έτους 1933, απεικονίζει τους συνοικισμούς της Καισαριανής, και ειδικότερα της Νέας Καισαριανής και Αγίου Γεωργίου, τις επεκτάσεις τους, και τον συνοικισμό Ελευθερία.

Δελτίο απογραφής προσφυγικής οικογένειας συνοικισμού Ν. Πολυγώνου

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Δελτίο απογραφής προσφυγικής οικογένειας της Αρχοντίας, χήρας Κων. Κλιντήρη. Αναγράφονται ο συνοικισμός όπου έχει εγκατασταθεί (Ν. Πολυγώνου), ο αριθμός του παραπήγματος και του τετραγώνου, το ονοματεπώνυμο του αρχηγού οικογενείας, ο αριθμός μελών της οικογενείας, το όνομα, η ηλικία και η συγγενική τους σχέση, καθώς και το επάγγελμά τους. Σημειώνεται επίσης το είδος του παραπήγματος (κρατικό ή ιδιόκτητο) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης οριστικής αποκατάστασης (χ.χ.).

Διάγραμμα απαλλοτριώσεως στη θέση Κόκκινα Χώματα Αμπελοκήπων

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Διάγραμμα απαλλοτριώσεως στη θέση Κόκκινα Χώματα Αμπελοκήπων. Το διάγραμμα της 24/05/1932, που υπογράφεται από τον τοπογράφο μηχανικό Στ. Παππά, συνοδεύει το απόσπασμα πρακτικών της 803ης Συνεδρίας του Κεντρικού Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως . Στο διάγραμμα έχει σημειωθεί με πράσινο το περίγραμμα της προς απαλλοτρίωση έκτασης, που γειτνιάζει με το Νοσοκομείο Παίδων, τον Στρατώνα και τον Ιππόδρομο.

"Διάγραμμα γηπέδων τέως μοναστηριακών… κειμένων παρά εργοστασίω Πυρή της περιοχής Αμπελοκήπων..."

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 99/2 "Απαλλοτριώσεις οικοπέδων 86-94: Φάκελος Απαλλοτριώσεως εκτάσεως 18954 στην Αθήνα στους Αμπελοκήπους αριθμος 87"
"Διάγραμμα γηπέδων τέως μοναστηριακών… κειμένων παρά εργοστασίω Πυρή της περιοχής Αμπελοκήπων, επί των οποίων κατεσκεύασαν οικήματα ιδίαις δαπάναις Ελληνες πρόσφυγες κατόπιν σχετικής αδείας του Σ/ού Υπουργείου Προνοίας", 21/12/1925. Δίπλα στο εργοστάσιο Πυρρή διακρίνεται ο Ι.Ν. του Αγ. Ανδρέα, μετόχι της Μονής Πετράκη, και το Νοσοκομείο Προσφύγων (Ιπποκράτειο)

Διάγραμμα διανομής οικοπέδων του Συνεταιρισμού "Βόσπορος" - Τρίγωνο Αμπελοκήπων

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ 96/2 "Φάκελος 406-411. Φάκελος Αμπελόκηποι αριθμός 408 απαλλοτριώσεις"
Διάγραμμα διανομής οικοπέδων του Συνεταιρισμού "Βόσπορος" - Τρίγωνο Αμπελοκήπων, στη συμβολή των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισσίας, 28/08/1932. Η έκταση απαλλοτριώθηκε με την υπ' αριθ. 48919-28/05/1932 απόφαση.

Διάγραμμα προσφυγικού συνοικισμού "Εμπειρίκειου Ασύλου", "Κουντουριώτου"

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 91/4
Διάγραμμα προσφυγικού συνοικισμού "Εμπειρίκειου Ασύλου", "Κουντουριώτου", του Τεχνικού Τμήματος του Υπουργείου Υγιεινης, Προνοίας και Δημοσίας Αντιλήψεως. Δίπλα στα προσφυγικά οικήματα του συνοικισμού διακρίνεται το Εμπειρίκειο Άσυλο και το οίκημα της Στέγης Πατρίδος, ενώ απέναντι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Γ.Σ. (15/04/1929).

Διάγραμμα Συνοικισμού ''Κάδμος'' κοντά στο στάδιο Παναθηναϊκού

Σειρά Διαγράμματα
Κιβ. 198/1 "Κτηματικά Διαγράμματα 6201 έως 6400, 11"
"Κάδμος παρά το γήπεδον Παναθηναϊκού". Διάγραμμα υπ' αριθ. 6363, 11/01/1958.

Διαβίβαση απόφασης απαλλοτρίωσης έκτασης πίσω από τον Λόφο Λυκαβηττού στους Αμπελόκηπους για ανέγερση προσφυγικών οικιών

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 97/2 "Φάκελος 358-363. Φάκελος απαλλοτριώσεως εκτάσεως 5948 στην Αθήνα στην θέση Αμπελόκηποι αριθμός 361"
Διαβίβαση απόφασης της 4ης Συνεδριάσεως 09/05/1931 του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η απαλλοτρίωση έκτασης πίσω από τον Λόφο Λυκαβηττού στους Αμπελόκηπους, λόγω ανέγερσης κτισμάτων προσφύγων εκεί.

Διαβιβαστικό του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου σχεδιαγράμματος του γηπέδου του Παναθηναϊκού με παράκληση να αρθεί η μερική απαλλοτρίωση εις βάρος του Ομίλου

Σειρά Απαλλοτριώσεις.
Κιβ. 91/4
Διαβιβαστικό του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου προς τη Διεύθυνση Προνοίας του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως σχεδιαγράμματος του γηπέδου του Παναθηναϊκού και του ΦΕΚ 165/1924 (τεύχος Α), με παράκληση βάσει του ψηφίσματος να αρθεί η μερική απαλλοτρίωση εις βάρος του Ομίλου. Υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας (24/08/1929).

Ειδοποίηση εκκένωσης δωματίου σε προσφυγική πολυκατοικία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (1)

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Ειδοποίηση προς κάτοικο δωματίου σε προσφυγική πολυκατοικία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να εκκενώσει το χώρο στον οποίο διαμένει αυθαιρέτως, εφόσον δεν έχει την κατά Νόμον δυνατότητα αποκαταστάσεως, 29/05/1942. Στο πίσω μέρος του εγγράφου υπάρχει χειρόγραφη βεβαίωση ότι "η πρόσθεν αναφερομένη απεβίωσεν"

Ειδοποίηση εκκένωσης δωματίου σε προσφυγική πολυκατοικία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (2)

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Ειδοποίηση προς κάτοικο δωματίου σε προσφυγική πολυκατοικία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να εκκενώσει το χώρο στον οποίο διαμένει αυθαιρέτως, εφόσον δεν έχει την κατά Νόμον δυνατότητα αποκαταστάσεως, 29/05/1942. Στο πίσω μέρος του εγγράφου υπάρχει χειρόγραφη βεβαίωση ότι "η πρόσθεν αναφερομένη απεβίωσεν"

Εκτίμηση και προϋπολογισμός δαπάνης για την επανόρθωση ζημιών από διαμονή προσφύγων σε οικία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (1)

Σειρά Επιτάξεις.
Κιβ. 112/3 "Επιτάξεις 907-928 " Φάκελος Σέγκου Ελένης, οδός: Λεωφόρος Αλεξάνδρας Αθήνα, 908 [Β 5805]
Εκτίμηση και προϋπολογισμός της Διευθύνσεως Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας για την απαιτούμενη δαπάνη επανόρθωσης των ζημιών που προκλήθηκαν σε οικία επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τη διαμονή προσφύγων, με λεπτομερή καταγραφή των απαιτούμενων εργασιών και της προβλεπόμενης δαπάνης (23/11/1926).

Εκτίμηση και προϋπολογισμός δαπάνης για την επανόρθωση ζημιών από διαμονή προσφύγων σε οικία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (2)

Σειρά Επιτάξεις.
Κιβ. 112/3 "Επιτάξεις 907-928 " Φάκελος Σέγκου Ελένης, οδός: Λεωφόρος Αλεξάνδρας Αθήνα, 908 [Β 5805]
Εκτίμηση και προϋπολογισμός της Διευθύνσεως Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας για την απαιτούμενη δαπάνη επανόρθωσης των ζημιών που προκλήθηκαν σε οικία επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τη διαμονή προσφύγων, με λεπτομερή καταγραφή των απαιτούμενων εργασιών και της προβλεπόμενης δαπάνης (23/11/1926).

Επιστολή του Συλλόγου Προσφύγων Ιδιοκτητών "Νέα Ανατολή" σχετικά με εκτάσεις επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας που ανήκαν στον Ερυθρό Σταυρό και τη Μονή Πετράκη και απαλλοτριώθηκαν υπέρ του προσφυγικού Συνοικισμού

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 92/4
Φάκελος απαλλοτριώσεως εκτάσεως 19186 εν Αθήναιας παρά την Λ. Αλεξάνδρας (Νέα Ανατολή) αριθμός 212: Επιστολή του Συλλόγου Προσφύγων Ιδιοκτητών "Νέα Ανατολή" προς το Υπουργείο Προνοίας, με την οποία αιτείται τη χορήγηση αντιγράφων των σχεδιαγραμμάτων των εκτάσεων επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας που ανήκαν στον Ερυθρό Σταυρό και τη Μονή Πετράκη και απαλλοτριώθηκαν υπέρ του προσφυγικού Συνοικισμού ή θα του παραχωρούνταν για την αραίωσή των 350 οικογενειών που διέμεναν σε αυτόν. Η επιστολή υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, την 09/07/1928

Κατάλογος γηγενών κατοίκων συνοικισμού "Κόκκινα Χώματα"

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Κατάλογος γηγενών κατοίκων Κόκκινων Χωμάτων, 20/08/1932, όπου καταγράφεται ο αριθμός μελών της οικογένειας, η χρονολογία εγκατάστασης, ο αριθμός της κατοικίας όπου έχουν εγκατασταθεί και ο τύπος του οικοδομήματος (πλινθόκτιστο, δωμάτιο, παράπηγμα ξύλινο κλπ.)

Κατάσταση ονομάτων του προσφυγικού συνοικισμού Κόκκινα Χώματα Αμπελοκήπων (1)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Κατάσταση ονομάτων του προσφυγικού συνοικισμού Κόκκινα Χώματα Αμπελοκήπων προς την Επιτροπή του Κόμματος Φιλελευθέρων, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Προσφυγικής Οργάνωσης "Κόκκινα Χώματα" την 05/04/1932

Κατάσταση ονομάτων του προσφυγικού συνοικισμού Κόκκινα Χώματα Αμπελοκήπων (2)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Κατάσταση ονομάτων του προσφυγικού συνοικισμού Κόκκινα Χώματα Αμπελοκήπων προς την Επιτροπή του Κόμματος Φιλελευθέρων, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Προσφυγικής Οργάνωσης "Κόκκινα Χώματα" την 05/04/1932

Κτηματολογικο Διάγραμμα συνοικισμού "Διαβολορέμματος" (Γηροκομείο)

Σειρά Διαγράμματα
Κιβ. 121/1 "Φάκελος Διαγραμμάτων Συνοικισμού : Διάγραμμα Συνοικισμού ''Διαβολορέμματος'' (Γηροκομείου)"
Απόσπασμα του υπ' αριθ. 2702 Κτηματολογικού Διαγράμματος του συνοικισμού "Διαβολορέμματος" (Γηροκομείο) υπ' αριθ. 6032, 10/1/1952, με το οποίο ζητείται τροποποίηση της ρυμοτομίας. Δεν αναγράφονται τα ονόματα οδών.

Κτηματολογικό διάγραμμα γηπέδων της Μονής Πετράκη επί της Λεωφόρου Κηφισσίας

Σειρά Απαλλοτριώσεις.
Κιβ. 89/2
Κτηματολογικό διάγραμμα γηπέδων της Μονής Πετράκη επί της Λεωφόρου Κηφισσίας και παρά τους Αμπελοκήπους [οδός Χατζηκώστα] προς απλλοτρίωση υπέρ του οικοδομικού συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων "Εστία". Η έκταση, με εμβαδόν 5.789 τ.μ., απαλλοτριώθηκε με την υπ' αριθ. 127.176-14/11/1927 απόφαση. (03/09/1927). (blueprint)

Κτηματολογικό διάγραμμα συνοικισμού Στέγης Πατρίδος

Σειρά Διαγράμματα
Κιβ. 198/1 "Κτηματικά Διαγράμματα 6201 έως 6400, 11"
Κτηματολογικό διάγραμμα Στέγης Πατρίδος, υπ' αριθ. 6362, 08/01/1958, με το οποίο μετατίθενται τα όρια της έκτασης που είχε καταληφθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 67690-1931 απόφαση απαλλοτρίωσης. Ο συνοικισμός συνορεύει με το άλσος Λυκαβητού.

Κτηματολογικό διάγραμμα υπ' αριθ. 2940 απαλλοτριωμένης έκτασης παρά την Λεωφόρο Αλεξάνδρας (Αμπελόκηποι)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 92/4
"Φάκελος απαλλοτριώσεως εκτάσεως 19186 εν Αθήναιας παρά την Λ. Αλεξάνδρας (Νέα Ανατολή) αριθμός 212 [Β311]"
Κτηματολογικό διάγραμμα υπ' αριθ. 2940 απαλλοτριωμένης έκτασης παρά την Λεωφόρο Αλεξάνδρας (Αμπελόκηποι). Το διάγραμμα οριοθετείται από τις λεωφόρους Αλεξάνδρας και Πανόρμου και δείχνει τη διανομή οικοπέδων βάσει εγγράφου της Διευθύνσεως Αποκαάστασης Αστών Προσφύγων. Συντάχθηκε από το Τοπογραφικό Γραφείο της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, φέρει θεώρηση του Διευθυντή Ιω. Μαυρομμάτη, την 26/9/1949 και έγκριση από τον Υπουργό Ι. Γκλαβάνη.

Πιστοποιητικό πρόσφυγα Δήμου Καισαριανής

Πιστοποιητικό της 9ης Σεπτεμβρίου του έτους 1938, με το οποίο πιστοποιείται ότι η εικονιζόμενη, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, είναι πρόσφυγας με καταγωγή από τη Σμύρνη, προσέφυγε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1922 και είναι εγγεγραμμένη στο δημοτολόγιο του Δήμου Καισαριανής.

Πιστοποιητικό πρόσφυγα Προσφυγικού Συλλόγου Καισαριανής

Πιστοποιητικό πρόσφυγα της 24ης Σεπτεμβρίου του έτους 1934, με την οποία ο Προσφυγικός Σύλλογος Καισαριανής πιστοποιεί ότι η εικονιζόμενη, Θεοδοσία, χήρα Ιωάννη Τσεσμετζή, είναι πρόσφυγας με καταγωγή από τη Προύσα και προσέφυγε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1922.

Πιστοποιητικό πρόσφυγα της Δημοκρατικής Πολιτικής Οργανώσεως Νέου Πολυγώνου

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Πιστοποιητικό της Δημοκρατικής Πολιτικής Οργανώσεως Νέου Πολυγώνου, με το οποίο πιστοποιείται η προσφυγική ιδιότητα και η καταγωγή της Αρχοντίας, χήρας Κων. Κλιντήρη που κατέφυγε από τη Σμύρνη στην Ελλάδα το 1922. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται και τα μέλη της οικογενείας και οι μεταβολές που επήλθαν σε αυτήν έκτοτε.

Πρακτικό καθορισμού αποζημίωσης "δια φθοράς εξ ασυνήθους χρήσεως επιτεταγμένης οικίας" επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Σειρά Επιτάξεις
Κιβ. 112/3 "Επιτάξεις 907-928. Φάκελος Σέγκου Ελένης, οδός Λεωφόρος Αλεξάνδρας Αθήνα, 908 [Β 5805"]
Πρακτικό καθορισμού αποζημίωσης 12.470 δραχμών στην ιδιοκτήτρια οικίας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας "δια φθοράς εξ ασυνήθους χρήσεως επιτεταγμένης οικίας", 10/11/1026, της επιτροπής "Περί επιτάξεως κατοικουμένων ή οπωσδήποτε χρησιμοποιουμένων οικημάτων".

Πρακτικό της 226 Συνεδριάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Προσφύγων περί απαλλοτρίωσης γηπέδου έκτασης 19.186 τ.μ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (1)

Σειρά Κεντρικό Συμβούλιο Προνοίας και Στεγάσεως
Κιβ. 21
Πρακτικό της 226 Συνεδριάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Προσφύγων, την 26η Μαρτίου 1928, κατά την οποία συζητήθηκε ως δεύτερο θέμα η απαλλοτρίωση γηπέδου έκτασης 19.186 τ.μ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, "έμπροσθεν του Νέου Δημοτικού Νοσοκομείου" υπέρ 300 προσφυγικών οικογενειών που διέμεναν εκεί. Το Συμβούλιο γνωμάτευσε υπέρ της απαλλοτρίωσης, με την "ευχήν προς τον Υπουργόν Υγιεινής κλπ όπως λάβη τα προσήκοντα μέτρα, ίνα οι πρόσφυγες, εις τους οποίους θέλουσι παραχωρηθή οικόπεδα εκ του εν λόγω γηπέδου, υποχρεωθώσιν όπως καταβάλωσιν εις το Δημόσιον την αξίαν, την οποίαν θέλει πληρώση τούτο εις τον αποξενούμενον ιδιοκτήτην Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν".

Πρακτικό της 226 Συνεδριάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Προσφύγων περί απαλλοτρίωσης γηπέδου έκτασης 19.186 τ.μ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (2)

Σειρά Κεντρικό Συμβούλιο Προνοίας και Στεγάσεως
Κιβ. 21
Πρακτικό της 226 Συνεδριάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Προσφύγων, την 26η Μαρτίου 1928, κατά την οποία συζητήθηκε ως δεύτερο θέμα η απαλλοτρίωση γηπέδου έκτασης 19.186 τ.μ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, "έμπροσθεν του Νέου Δημοτικού Νοσοκομείου" υπέρ 300 προσφυγικών οικογενειών που διέμεναν εκεί. Το Συμβούλιο γνωμάτευσε υπέρ της απαλλοτρίωσης, με την "ευχήν προς τον Υπουργόν Υγιεινής κλπ όπως λάβη τα προσήκοντα μέτρα, ίνα οι πρόσφυγες, εις τους οποίους θέλουσι παραχωρηθή οικόπεδα εκ του εν λόγω γηπέδου, υποχρεωθώσιν όπως καταβάλωσιν εις το Δημόσιον την αξίαν, την οποίαν θέλει πληρώση τούτο εις τον αποξενούμενον ιδιοκτήτην Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν".

Πρακτικό της 226 Συνεδριάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Προσφύγων περί απαλλοτρίωσης γηπέδου έκτασης 19.186 τ.μ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (3)

Σειρά Κεντρικό Συμβούλιο Προνοίας και Στεγάσεως
Κιβ. 21
Πρακτικό της 226 Συνεδριάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Προσφύγων, την 26η Μαρτίου 1928, κατά την οποία συζητήθηκε ως δεύτερο θέμα η απαλλοτρίωση γηπέδου έκτασης 19.186 τ.μ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, "έμπροσθεν του Νέου Δημοτικού Νοσοκομείου" υπέρ 300 προσφυγικών οικογενειών που διέμεναν εκεί. Το Συμβούλιο γνωμάτευσε υπέρ της απαλλοτρίωσης, με την "ευχήν προς τον Υπουργόν Υγιεινής κλπ όπως λάβη τα προσήκοντα μέτρα, ίνα οι πρόσφυγες, εις τους οποίους θέλουσι παραχωρηθή οικόπεδα εκ του εν λόγω γηπέδου, υποχρεωθώσιν όπως καταβάλωσιν εις το Δημόσιον την αξίαν, την οποίαν θέλει πληρώση τούτο εις τον αποξενούμενον ιδιοκτήτην Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν".

Ρυμοτομικό διάγραμμα Τουρκοβουνίων (Αμπελόκηποι)

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 96/2
Ρυμοτομικό διάγραμμα Τουρκοβουνίων (Αμπελόκηποι) της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, υπ. Αριθ. 2748, 15/7/1940, σε αντίγραφο του 1962, στο οποίο προστέθηκε με κόκκινο μελάνι υπόμνημα το 1965 κατόπιν αυτοψίας μηχανικού. Στο διάγραμμα εμφανίζεται έκταση εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πανόρμου, που απαλλοτριώθηκε με την υπ' αριθ. 59612-16/05/1927 απόφαση.

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδων οικοδομικού συνεταιρισμού "Ν. Πόντος" παρά τη συνοικία Αμπελοκήπων

Σειρά Διαγράμματα
Κιβ. 116/16 "Φάκελος Διαγραμμάτων Συνοικισμού Αμπελοκήπων νομού Αττικής- περιφ. Αθηνών"
Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδων οικοδομικού συνεταιρισμού "Ν. Πόντος" παρά τη συνοικία Αμπελοκήπων (μεταξύ των οδών Σεβαστείας, Έβρου και Κερασούντος) υπ' αριθ. 318, 11/04/1932. Η έκταση απαλλοτριώθηκε βάσει της απόφασης 77087/1925. Στα δεξιά παρατίθεται πίνακας με το εμβαδόν κάθε οικοπέδου.

Τοπογραφικό διάγραμμα υπ' αριθ. 1999 απαλλοτριωμένης εκτάσεως Ν. Ανατολής επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Σειρά Απαλλοτριώσεις
Κιβ. 92/4
Τοπογραφικό διάγραμμα υπ' αριθ. 1999 απαλλοτριωμένης εκτάσεως Ν. Ανατολής επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και δίπλα στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο. Έχουν σημειωθεί οι διαθέσιμοι χώροι και οι προτεινόμενοι χώροι για την ανέγερση Γαλλικού Νοσοκομείου και πάρκου, καθώς και ο χώρος συσσιτίων του πατρ. ιδρύματος

"Τοπογραφικόν Διάγραμμα Συν/μού ξύλινων παραπηγμάτων Καισαριανής"

Σειρά: Διαγράμματα
Κιβ. 121, φ. 2: "Φάκελος Διαγραμμάτων Συνοικισμού Καισαριανής Νομός Αττικής Περιφέρεια Αθηνών"

Τοπογραφικό Διάγραμμα Συνοικισμού ξύλινων παραπηγμάτων Καισαριανής υπ' αριθ. 94 , έτους 1934.

Υπεύθυνη Δήλωση Αστικής Αποκατάστασης Πρόσφυγα για εγκατάσταση στην Καισαριανή (1)

Υπεύθυνη δήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου του έτους 1934, με την οποία η Θεοδοσία, χήρα Ιωάννη Τσεσμετζή, δηλώνει πρόσφυγας με καταγωγή από τη Προύσα, που προσέφυγε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1922 με τα τέσσερα τέκνα της και επιθυμεί να αγοράσει Κρατική κατοικία στο συνοικισμό Καισαριανής.

Υπεύθυνη Δήλωση Αστικής Αποκατάστασης Πρόσφυγα για εγκατάσταση στην Καισαριανή (2)

Υπεύθυνη δήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου του έτους 1934, με την οποία η Θεοδοσία, χήρα Ιωάννη Τσεσμετζή, δηλώνει πρόσφυγας με καταγωγή από τη Προύσα, που προσέφυγε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1922 με τα τέσσερα τέκνα της και επιθυμεί να αγοράσει Κρατική κατοικία στο συνοικισμό Καισαριανής.

Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκαταστάσεως πρόσφυγος της Αρχοντίας, χήρας Κων. Κλιντήρη (1)

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκαταστάσεως πρόσφυγος της Αρχοντίας, χήρας Κων. Κλιντήρη. Εκτός από την καταγωγή, την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία, η δήλωση περιλαμβάνει και το επάγγελμα, καθώς και ο τόπος κατοικίας (παράπηγμα στο συνοικισμό Νέου Πολυγώνου) και η περιφέρεια όπου επιθυμεί να αγοράσει Κρατική κατοικία για την αποκατάστασή της

Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκαταστάσεως πρόσφυγος της Αρχοντίας, χήρας Κων. Κλιντήρη (2)

Σειρά Εκτιμητικοί Πίνακες
Κιβ. 125/3
[Διάφορα έγγραφα - Συνοικισμός Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Συνοικισμός Στέγης Πατρίδος, Συνοικισμός Πολυγώνου]
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκαταστάσεως πρόσφυγος της Αρχοντίας, χήρας Κων. Κλιντήρη. Εκτός από την καταγωγή, την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία, η δήλωση περιλαμβάνει και το επάγγελμα, καθώς και ο τόπος κατοικίας (παράπηγμα στο συνοικισμό Νέου Πολυγώνου) και η περιφέρεια όπου επιθυμεί να αγοράσει Κρατική κατοικία για την αποκατάστασή της