Εμφανίζει 50 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Υπουργικού Συμβουλίου (1897-1977) Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Έγγραφο του Υπουργείο Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση πίστωσης στον Β. Δεν...
Έγγραφο του Υπουργείο Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση πίστωσης στον Β. Δενδραμή, Δ/ντή της Ελληνικής Γραμματείας στην Κοινωνία των Εθνών για εκτύπωση φυλλαδίων περί του εκτοπισμού Χριστιανών από την Τουρκία και των δεινών του Ποντιακού Ελληνισμού
Έγγραφο του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο «Περί αποζημιώσεως των πλοίων ...
Έγγραφο του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο «Περί αποζημιώσεως των πλοίων ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ, Nadejda, Potchine» που είχαν επιταχθεί για τη μεταφορά Ελλήνων και Ρώσων προσφύγων στην Κωνσταντινούπολη και τον Πειραιά» (1)
Έγγραφο του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο «Περί αποζημιώσεως των πλοίων ...
Έγγραφο του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο «Περί αποζημιώσεως των πλοίων ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ, Nadejda, Potchine» που είχαν επιταχθεί για τη μεταφορά Ελλήνων και Ρώσων προσφύγων στην Κωνσταντινούπολη και τον Πειραιά» (1)
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση πίστωσης προς την Α...
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση πίστωσης προς την Αρμοστεία Κωνσταντινουπόλεως για δαπάνες σχολείων Κων/λεως και Μικρασίας κατά το σχολικό έτος 1921-1922
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης στη...
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση ποσού για τη...
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση ποσού για την κάλυψη δαπανών της Ύπατης Αρμοστείας Κωνσταντινουπόλεως
Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύγκληση (26.11.1920) της νέας Βουλής που σχηματίστηκε μ...
Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύγκληση (26.11.1920) της νέας Βουλής που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές
Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης γι...
Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε αναπήρους και οικογένειες θυμάτων πολέμου
Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης γι...
Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε αναπήρους και οικογένειες θυμάτων πολέμου
Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προμήθειας...
Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προμήθειας «τριχίνων ψηκτρών» για τον εφοδιασμό των εμπόλεμων μονάδων του στρατεύματος (1)
Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προμήθειας...
Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προμήθειας «τριχίνων ψηκτρών» για τον εφοδιασμό των εμπόλεμων μονάδων του στρατεύματος (2)
Έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ άλλων εγκρίνεται πίστωση για πληρωμή ημερήσιας...
Έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ άλλων εγκρίνεται πίστωση για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Ειδικού Δικαστικού Αρχείου Μ. Ασίας (1)
Έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ άλλων εγκρίνεται πίστωση για πληρωμή ημερήσιας...
Έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ άλλων εγκρίνεται πίστωση για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Ειδικού Δικαστικού Αρχείου Μ. Ασίας (2)
Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για ...
Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για την περίθαλψη προσφύγων από περιοχές του Καυκάσου και Αντικαυκάσου (1)
Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για ...
Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για την περίθαλψη προσφύγων από περιοχές του Καυκάσου και Αντικαυκάσου (2)
Αίτηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για προμήθεια υποσαγμάτων
Αίτηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για προμήθεια υποσαγμάτων
Αίτηση του Κυριάκου Ευσταθιάδη, πρόσφυγα από τον Πόντο και τέως λοχία του ελληνικού στρατού, με τ...
Αίτηση του Κυριάκου Ευσταθιάδη, πρόσφυγα από τον Πόντο και τέως λοχία του ελληνικού στρατού, με την οποία ζητά τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος λόγω της νόσησής του από ελονοσία κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορη...
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορηγηθεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα λόγω προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν κατά την παραμονή του για 4,5 χρόνια στο μέτωπο της Μικράς Ασίας (1)
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορη...
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορηγηθεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα λόγω προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν κατά την παραμονή του για 4,5 χρόνια στο μέτωπο της Μικράς Ασίας (2)
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορη...
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορηγηθεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα λόγω προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν κατά την παραμονή του για 4,5 χρόνια στο μέτωπο της Μικράς Ασίας (3)
Ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του β...
Ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (1)
Ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του β...
Ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (2)
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του Ν. Τριανταφυλλάκου ως Ύπατου Αρμοστή Κωνσταντινούπολης (1)
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του Ν. Τριανταφυλλάκου ως Ύπατου Αρμοστή Κωνσταντινούπολης (1)
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του Ν. Τριανταφυλλάκου ως Ύπατου Αρμοστή Κωνσταντινούπολης (2)
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του Ν. Τριανταφυλλάκου ως Ύπατου Αρμοστή Κωνσταντινούπολης (2)
Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ανατίθεται στον Χ. Βοζίκη η πολιτική διοίκηση της περιφέρειας διοικ...
Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ανατίθεται στον Χ. Βοζίκη η πολιτική διοίκηση της περιφέρειας διοικήσεως Θράκης (1)
Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ανατίθεται στον Χ. Βοζίκη η πολιτική διοίκηση της περιφέρειας διοικ...
Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ανατίθεται στον Χ. Βοζίκη η πολιτική διοίκηση της περιφέρειας διοικήσεως Θράκης (2)
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου στον Πέτρο...
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου στον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, υπουργό επί του Επισιτισμού και προσωρινά επί των Οικονομικών
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων ως Προέδρου του υπουργικού Συμβουλίου στον Υπ...
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων ως Προέδρου του υπουργικού Συμβουλίου στον Υπουργό επί των Οικονομικών, Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, και ως Υπουργού επί των Εξωτερικών στον υπουργό Γεωργίας, Γ. Μπαλτατζή
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με το διορισμό του Αριστείδη Στεργιάδη στη θέση του Υπουργού Άνευ Χαρτο...
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με το διορισμό του Αριστείδη Στεργιάδη στη θέση του Υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη
Βεβαίωση ιατρού για νόσηση τέως λοχία του ελληνικού στρατού από ελονοσία κατά τη διάρκεια της Μικ...
Βεβαίωση ιατρού για νόσηση τέως λοχία του ελληνικού στρατού από ελονοσία κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας
Επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Απόστολου Αλεξανδρή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την καταβολή...
Επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Απόστολου Αλεξανδρή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την καταβολή ποσού 30.000 ελβετικών φράγκων σχετικά με έξοδα συντήρησης της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνδιάσκεψη της Λωζάννης
Νομοθετικό Διάταγμα «περί κανονισμού και πληρωμής αποζημιώσεως γηπέδων και ακινήτων απαλλοτριοθέν...
Νομοθετικό Διάταγμα «περί κανονισμού και πληρωμής αποζημιώσεως γηπέδων και ακινήτων απαλλοτριοθέντων ή καταληφθέντων προς ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών ή οικημάτων εν Θράκη»
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της ...
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της Στρατιάς Μικράς Ασίας για προμήθεια υποσαγμάτων
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της ...
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της Στρατιάς Μικράς Ασίας για προμήθεια υποσαγμάτων (1)
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της ...
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της Στρατιάς Μικράς Ασίας για προμήθεια υποσαγμάτων (2)
Ορκοδοσία του Δημητρίου Γούναρη ως Προέδρου της Κυβερνήσεως
Ορκοδοσία του Δημητρίου Γούναρη ως Προέδρου της Κυβερνήσεως
Πρακτικό έγκρισης πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Πρακτικό έγκρισης πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών για έγκριση πίστωσης στην επί των Ευαγώ...
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών για έγκριση πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνο...
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (1)
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνο...
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (2)
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνο...
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (3)
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνο...
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (4)
Σχέδιο Βασιλικού Διατάγματος σχετικά με το διορισμό του Αριστείδη Στεργιάδη στη θέση του Υπουργού...
Σχέδιο Βασιλικού Διατάγματος σχετικά με το διορισμό του Αριστείδη Στεργιάδη στη θέση του Υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη
Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού Διατάγματος «Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Διευθύνσεως Προσφύγ...
Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού Διατάγματος «Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Διευθύνσεως Προσφύγων» (1)
Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού Διατάγματος «Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Διευθύνσεως Προσφύγ...
Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού Διατάγματος «Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Διευθύνσεως Προσφύγων» (2)
Τηλεγράφημα του Αλέξανδρου Πάλλη σχετικά με το διορισμό του ως αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως για τ...
Τηλεγράφημα του Αλέξανδρου Πάλλη σχετικά με το διορισμό του ως αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως για τη διαχείριση των προσφυγικών ζητημάτων στην Κωνσταντινούπολη
Τηλεγραφική αίτηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για προμήθεια υπο...
Τηλεγραφική αίτηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για προμήθεια υποσαγμάτων
Χειρόγραφο κείμενο της Αντιβασίλισσας Όλγας σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της έως την επι...
Χειρόγραφο κείμενο της Αντιβασίλισσας Όλγας σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της έως την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου (1)
Χειρόγραφο κείμενο της Αντιβασίλισσας Όλγας σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της έως την επι...
Χειρόγραφο κείμενο της Αντιβασίλισσας Όλγας σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της έως την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου (2)
Χειρόγραφο πρακτικό έγκρισης πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Χειρόγραφο πρακτικό έγκρισης πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή