Εμφανίζει 82 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Έγγραφο Αστυνομικής Διεύθυνσης Σμύρνης προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με την κίνηση τουρκικών σ...
Έγγραφο Αστυνομικής Διεύθυνσης Σμύρνης προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με την κίνηση τουρκικών στρατευμάτων και ανταρτών
Έκθεση απολογισμού της δαπάνης του κράτους για την κατοχή στην Μ. Ασία κατά το χρονικό διάστημα α...
Έκθεση απολογισμού της δαπάνης του κράτους για την κατοχή στην Μ. Ασία κατά το χρονικό διάστημα από 1Μαιου 1919 έως 8 Ιουνίου 1920 που αποστέλλει το Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών
Έκθεση του Υπουργείου Στρατιωτικών προς όλες τις στρατιωτικές αρχές περί του καθορισμού γραμμής δ...
Έκθεση του Υπουργείου Στρατιωτικών προς όλες τις στρατιωτικές αρχές περί του καθορισμού γραμμής διαχωρίσεως των ζωνών πρόσω και μετόπισθεν των μετώπων (1)
Έκθεση του Υπουργείου Στρατιωτικών προς όλες τις στρατιωτικές αρχές περί του καθορισμού γραμμής δ...
Έκθεση του Υπουργείου Στρατιωτικών προς όλες τις στρατιωτικές αρχές περί του καθορισμού γραμμής διαχωρίσεως των ζωνών πρόσω και μετόπισθεν των μετώπων (2)
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με συμπλοκή πο...
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με συμπλοκή που έλαβε χώρα μεταξύ ανταρτών και ελληνικού στρατού στο χωριό Παπαζλή (1)
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με συμπλοκή πο...
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με συμπλοκή που έλαβε χώρα μεταξύ ανταρτών και ελληνικού στρατού στο χωριό Παπαζλή (2)
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με τη διάπραξη...
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με τη διάπραξη φόνων μετά ληστειών στην περιφέρεια Μαρμάρων.
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών σχετικά με την τύ...
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών σχετικά με την τύχη των ανδρών του φυλακίου Παληάμπολης
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σμύρνης προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με απόπειρα Ιταλών να...
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σμύρνης προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με απόπειρα Ιταλών ναυτών και πολιτών να εισέλθουν στον στρατώνα του 9ου Λόχου του 27ου Πεζικού Συντάγματος
Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας σχετικά με την επιδρομή Τού...
Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας σχετικά με την επιδρομή Τούρκων έφιππων ληστανταρτών στο χωριό Τας Κουγιουτζάκ Αξαρίου (1)
Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας σχετικά με την επιδρομή Τού...
Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας σχετικά με την επιδρομή Τούρκων έφιππων ληστανταρτών στο χωριό Τας Κουγιουτζάκ Αξαρίου (2)
Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς την Υποδιοίκηση Αξαρίου σχετικά με επίθεση Τούρκων ληστανταρτ...
Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς την Υποδιοίκηση Αξαρίου σχετικά με επίθεση Τούρκων ληστανταρτών και ανταλλαγή πυρών με τμήμα του ελληνικού στρατού στην περιφέρεια Μαρμαρίδας (1)
Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς την Υποδιοίκηση Αξαρίου σχετικά με επίθεση Τούρκων ληστανταρτ...
Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς την Υποδιοίκηση Αξαρίου σχετικά με επίθεση Τούρκων ληστανταρτών και ανταλλαγή πυρών με τμήμα του ελληνικού στρατού στην περιφέρεια Μαρμαρίδας (2)
Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή π...
Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή που έλαβε χώρα στο χωριό Δεμερτζιλή Οδεμησίου μεταξύ ληστανταρτών και αποσπάσματος της υπομοιραρχίας Οδεμησίου (1)
Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή π...
Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή που έλαβε χώρα στο χωριό Δεμερτζιλή Οδεμησίου μεταξύ ληστανταρτών και αποσπάσματος της υπομοιραρχίας Οδεμησίου (2)
Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή π...
Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή που έλαβε χώρα στο χωριό Δεμερτζιλή Οδεμησίου μεταξύ ληστανταρτών και αποσπάσματος της υπομοιραρχίας Οδεμησίου (3)
Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή π...
Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή που έλαβε χώρα στο χωριό Δεμερτζιλή Οδεμησίου μεταξύ ληστανταρτών και αποσπάσματος της υπομοιραρχίας Οδεμησίου (4)
Αναφορά του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης σχετικά ...
Αναφορά του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών και των μουσουλμάνων χωρικών και κοινοποίηση ανεξακρίβωτων πληροφοριών (1)
Αναφορά του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης σχετικά ...
Αναφορά του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών και των μουσουλμάνων χωρικών και κοινοποίηση ανεξακρίβωτων πληροφοριών (2)
Αντίγραφο απόρρητου κρυπτογραφημένου τηλεγραφήματος του υποδιοικητή Σωκίων προς τη Διεύθυνση Εσωτ...
Αντίγραφο απόρρητου κρυπτογραφημένου τηλεγραφήματος του υποδιοικητή Σωκίων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη Σμύρνη σχετικά με επίθεση του Κεμαλικού Στρατού για την κατάληψη του Μπαλατζίκ
Αντίγραφο κρυπτογραφημένου τηλεγραφήματος του υποδιοικητή Σωκίων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη...
Αντίγραφο κρυπτογραφημένου τηλεγραφήματος του υποδιοικητή Σωκίων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη Σμύρνη σχετικά με λήψη μέτρων σε περίπτωση πραγματοποίησης επίθεσης καθώς και παροχή πληροφορίας περί απώλειας της κρυπτογραφικής κλείδας στην επίθεση της Ορτάντζας
Αντίγραφο σε μετάφραση από την εφημερίδα «Ανατολού» σχετικά με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών ...
Αντίγραφο σε μετάφραση από την εφημερίδα «Ανατολού» σχετικά με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών στη Σμύρνη (1)
Αντίγραφο σε μετάφραση από την εφημερίδα «Ανατολού» σχετικά με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών ...
Αντίγραφο σε μετάφραση από την εφημερίδα «Ανατολού» σχετικά με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών στη Σμύρνη (2)
Γενική κατάσταση του Διδασκαλείου Αρρένων Σμύρνης για το σχολικό έτος 1920 -1921
Γενική κατάσταση του Διδασκαλείου Αρρένων Σμύρνης για το σχολικό έτος 1920 -1921
Γενική στατιστική του καζά Σιμάβ (1)
Γενική στατιστική του καζά Σιμάβ (1)
Γενική στατιστική του καζά Σιμάβ (2)
Γενική στατιστική του καζά Σιμάβ (2)
Γενικός κανονισμός της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Φιλαδέλφειας
Γενικός κανονισμός της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Φιλαδέλφειας
Γενικός κανονισμός της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας στη Φιλαδέλφεια (1)
Γενικός κανονισμός της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας στη Φιλαδέλφεια (1)
Γενικός κανονισμός της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας στη Φιλαδέλφεια (2)
Γενικός κανονισμός της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας στη Φιλαδέλφεια (2)
Δελτίο πληροφοριών περί των σχολείων της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Σφακτηρίας (Σμύρνης)
Δελτίο πληροφοριών περί των σχολείων της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Σφακτηρίας (Σμύρνης)
Δελτίο στατιστικής παρθεναγωγείου κοινότητας Γκιουλβαξέ Βρυούλλων του σχολικού έτους 1920 - 1921
Δελτίο στατιστικής παρθεναγωγείου κοινότητας Γκιουλβαξέ Βρυούλλων του σχολικού έτους 1920 - 1921
Διαβιβαστικό αποσπάσματος εφημερίδας «Ανατολού» από τον Αρχηγό Στρατιάς Μικράς Ασίας προς την Ανω...
Διαβιβαστικό αποσπάσματος εφημερίδας «Ανατολού» από τον Αρχηγό Στρατιάς Μικράς Ασίας προς την Ανωτέρα Γενική Στρατιωτική Διοίκηση
Διαβιβαστικό πληροφοριών από τη Γενική Γραμματεία Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης προς τη Διεύθυνση Ε...
Διαβιβαστικό πληροφοριών από τη Γενική Γραμματεία Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών
Διαβιβαστικό συνθήκης ανακωχής του Μούδρου που αποστέλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον Ύπατ...
Διαβιβαστικό συνθήκης ανακωχής του Μούδρου που αποστέλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον Ύπατη Αρμοστή Αριστείδη Στεργιάδη
Διαταγή Αρχηγού Στρατού Κατοχής Λ. Παρασκευόπουλου περί της δικαιοδοσίας του Γενικού Στρατιωτικού...
Διαταγή Αρχηγού Στρατού Κατοχής Λ. Παρασκευόπουλου περί της δικαιοδοσίας του Γενικού Στρατιωτικού Διοικητή Σμύρνης
Διαταγή του αρχηγού στρατού κατοχής Λ. Παρασκευόπουλου περί της δικαιοδοσίας του Γενικού Στρατιωτ...
Διαταγή του αρχηγού στρατού κατοχής Λ. Παρασκευόπουλου περί της δικαιοδοσίας του Γενικού Στρατιωτικού Διοικητή Σμύρνης
Διδαχθείσα ύλη μαθημάτων Σχολών στα Θείρα για το σχολικό έτος 1919 -1920 (1)
Διδαχθείσα ύλη μαθημάτων Σχολών στα Θείρα για το σχολικό έτος 1919 -1920 (1)
Διδαχθείσα ύλη μαθημάτων Σχολών στα Θείρα για το σχολικό έτος 1919 -1920 (2)
Διδαχθείσα ύλη μαθημάτων Σχολών στα Θείρα για το σχολικό έτος 1919 -1920 (2)
Εγκύκλιος της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τις υποδιοικήσεις της περί της μη επέμβ...
Εγκύκλιος της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τις υποδιοικήσεις της περί της μη επέμβασης ανδρών της χωροφυλακής προς επίλυση πολιτικών διαφορών (1)
Εγκύκλιος της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τις υποδιοικήσεις της περί της μη επέμβ...
Εγκύκλιος της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τις υποδιοικήσεις της περί της μη επέμβασης ανδρών της χωροφυλακής προς επίλυση πολιτικών διαφορών (2)
Εθνολογική κατάσταση του πληθυσμού του καζά Ουσάκ
Εθνολογική κατάσταση του πληθυσμού του καζά Ουσάκ
Εμπιστευτική διαταγή της Στρατιάς Μικράς Ασίας για την εκκένωση δημοσίων οθωμανικών κτηρίων και τ...
Εμπιστευτική διαταγή της Στρατιάς Μικράς Ασίας για την εκκένωση δημοσίων οθωμανικών κτηρίων και την ύψωση σε αυτά της Οθωμανικής σημαίας
Εμπιστευτική τηλεγραφική αναφορά της Ι Μεραρχίας του Α΄ Σώματος Στρατού στην οποία καταγράφεται ο...
Εμπιστευτική τηλεγραφική αναφορά της Ι Μεραρχίας του Α΄ Σώματος Στρατού στην οποία καταγράφεται ο εκτοπισμός ελληνικών οικογενειών από το Δενιζλί, σφαγές ανδρών, ατιμώσεις γυναικών, εκτοπίσεις πληθυσμού Αϊδινίου, Δεμερτζή και Ναζλή και περιορισμός του σε νησίδα της λίμνης Εφερστήρ
Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσο...
Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσολάβησή του στην Ελληνική Κυβέρνηση με σκοπό τον άμεσο εξοπλισμό της πολιτοφυλακής Σωκίων (1)
Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσο...
Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσολάβησή του στην Ελληνική Κυβέρνηση με σκοπό τον άμεσο εξοπλισμό της πολιτοφυλακής Σωκίων (2)
Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσο...
Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσολάβησή του στην Ελληνική Κυβέρνηση με σκοπό τον άμεσο εξοπλισμό της πολιτοφυλακής Σωκίων (3)
Επιστολή Ύπατου Αρμοστή Αρ. Στεργιάδη προς τον Αρχηγό Στρατού Κατοχής σχετικά με την παράδοση τρο...
Επιστολή Ύπατου Αρμοστή Αρ. Στεργιάδη προς τον Αρχηγό Στρατού Κατοχής σχετικά με την παράδοση τροφίμων που φυλάσσονταν στις αποθήκες των τουρκικών στρατώνων.
Κατάσταση διδασκόντων σχολείων Σμύρνης (1)
Κατάσταση διδασκόντων σχολείων Σμύρνης (1)
Κατάσταση διδασκόντων σχολείων Σμύρνης (2)
Κατάσταση διδασκόντων σχολείων Σμύρνης (2)
Κατάσταση των ελληνικών σχολείων στο Ουσάκ κατά τα έτη 1914, 1917, 1921
Κατάσταση των ελληνικών σχολείων στο Ουσάκ κατά τα έτη 1914, 1917, 1921
Καταγραφή φόνων και λεηλασιών στο χωριό Αχμετλή
Καταγραφή φόνων και λεηλασιών στο χωριό Αχμετλή
Κατανομή εμβομαδιαίων ωρών κατά τάξη και μάθημα στα δημοτικά σχολεία της Σμύρνης
Κατανομή εμβομαδιαίων ωρών κατά τάξη και μάθημα στα δημοτικά σχολεία της Σμύρνης
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα Βενιζέλου από το Παρίσι προς την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης σχετικά με τ...
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα Βενιζέλου από το Παρίσι προς την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης σχετικά με την απόφασή του να εκλέξει διοικητή του Στρατού Κατοχής Μικράς Ασίας τον Κωνσταντίνο Νίδερ.
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκη...
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης σχετικά με την έναρξη αντεπίθεσης στον τομέα Ορτάντζας και κατάληψής της
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Οδεμησίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη Σμύρνη σχε...
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Οδεμησίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη Σμύρνη σχετικά με άμεση ενίσχυση της φρουράς Οδεμησίου
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Οδεμησίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη Σμύρνη σχε...
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Οδεμησίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη Σμύρνη σχετικά με την κατάληψη της Παληάμπολης από τον Τουρκικό στρατό και ανάγκη αποστολής στρατιωτικής δύναμης
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του Ύπατου Αρμοστή Σμύρνης προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Παρίσι...
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του Ύπατου Αρμοστή Σμύρνης προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Παρίσι και το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα σχετικά με διενέργεια ιταλικής προπαγάνδας κατά Ελλήνων με επικεφαλής τον ταγματάρχη Χωροφυλακής Καροσσίνι (1)
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του Ύπατου Αρμοστή Σμύρνης προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Παρίσι...
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του Ύπατου Αρμοστή Σμύρνης προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Παρίσι και το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα σχετικά με διενέργεια ιταλικής προπαγάνδας κατά Ελλήνων με επικεφαλής τον ταγματάρχη Χωροφυλακής Καροσσίνι (2)
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα Υπουργού Εξωτερικών Α. Διομήδη προς την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης σχετι...
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα Υπουργού Εξωτερικών Α. Διομήδη προς την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης σχετικά με την άφιξη του Στρατηγού Κ. Νίδερ
Πιστοποιητικό για άδεια μετακίνησης της ελληνικής κοινότητας Γκιορέ
Πιστοποιητικό για άδεια μετακίνησης της ελληνικής κοινότητας Γκιορέ
Πιστοποιητικό μετακίνησης της Ιεράς Μητρόπολης Σμύρνης
Πιστοποιητικό μετακίνησης της Ιεράς Μητρόπολης Σμύρνης
Πιστοποιητικό προς έκδοση διαβατηρίου της Δημογεροντίας της Κοινότητας Ζεϊτινλή
Πιστοποιητικό προς έκδοση διαβατηρίου της Δημογεροντίας της Κοινότητας Ζεϊτινλή
Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις Άγκυρας και Αγγλίας και τη δράση της γαλλικής προπαγανδιστικής...
Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις Άγκυρας και Αγγλίας και τη δράση της γαλλικής προπαγανδιστικής οργάνωσης στη Σμύρνη (1)
Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις Άγκυρας και Αγγλίας και τη δράση της γαλλικής προπαγανδιστικής...
Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις Άγκυρας και Αγγλίας και τη δράση της γαλλικής προπαγανδιστικής οργάνωσης στη Σμύρνη (2)
Πρόσκληση Δήμου Αθηναίων σε συνεισφορά για την κατασκευή στεφάνου Ολυμπιονίκη για τον Κυβερνήτη
Πρόσκληση Δήμου Αθηναίων σε συνεισφορά για την κατασκευή στεφάνου Ολυμπιονίκη για τον Κυβερνήτη
Στατιστικός πίνακας γενικών αποτελεσμάτων σχολικού έτους 1920 - 1921 της Γ΄Δημοτικής Σχολής Θηλέω...
Στατιστικός πίνακας γενικών αποτελεσμάτων σχολικού έτους 1920 - 1921 της Γ΄Δημοτικής Σχολής Θηλέων Κυδωνιών
Στατιστικός πίνακας εγγραφής μαθητών Αρρεναγωγείου Μαγνησίας (1)
Στατιστικός πίνακας εγγραφής μαθητών Αρρεναγωγείου Μαγνησίας (1)
Στατιστικός πίνακας εγγραφής μαθητών Αρρεναγωγείου Μαγνησίας (2)
Στατιστικός πίνακας εγγραφής μαθητών Αρρεναγωγείου Μαγνησίας (2)
Στατιστικός πίνακας με τις σφαγές, απώλειες ανθρώπων, βιασμούς, διακορεύσεις βιασμών των Τούρκων ...
Στατιστικός πίνακας με τις σφαγές, απώλειες ανθρώπων, βιασμούς, διακορεύσεις βιασμών των Τούρκων σε Έλληνες και Αρμένιους στο Ουσάκ
Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (1)
Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (1)
Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (2)
Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (2)
Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (3)
Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (3)
Τηλεγράφημα αρχηγού Στρατιάς Γ. Χατζηανέστη περί της διαταγής εκκένωσης του Αφιόν Καραχισάρ, λόγω...
Τηλεγράφημα αρχηγού Στρατιάς Γ. Χατζηανέστη περί της διαταγής εκκένωσης του Αφιόν Καραχισάρ, λόγω σφοδρότατης εχθρικής επίθεσης
Τηλεγράφημα Γουναράκη προς υποδιοικητές ΒΘΟ περί επίταξης κτηνών (1)
Τηλεγράφημα Γουναράκη προς υποδιοικητές ΒΘΟ περί επίταξης κτηνών (1)
Τηλεγράφημα Γουναράκη προς υποδιοικητές ΒΘΟ περί επίταξης κτηνών (2)
Τηλεγράφημα Γουναράκη προς υποδιοικητές ΒΘΟ περί επίταξης κτηνών (2)
Τηλεγράφημα της Διοικήσεως Χωροφυλακής Οδεμησίου προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Σμύρνης σχ...
Τηλεγράφημα της Διοικήσεως Χωροφυλακής Οδεμησίου προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Σμύρνης σχετικά με την πολιορκία του Φυλακίου Παληαμπόλεως από άνδρες του Κεμαλικού Στρατού και την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της περιοχής
Τηλεγράφημα της Μοιραρχίας Αξαρίου σχετικά με την παράδοση στρατιωτικών τμημάτων υπό Ετέμ
Τηλεγράφημα της Μοιραρχίας Αξαρίου σχετικά με την παράδοση στρατιωτικών τμημάτων υπό Ετέμ
Τηλεγράφημα της υπομοιραρχίας Νυμφαίου προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Ιωνίας σχετικά με τη...
Τηλεγράφημα της υπομοιραρχίας Νυμφαίου προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Ιωνίας σχετικά με την επίθεση ομάδας ένοπλων οθωμανών στο χωριό Αρμουτλού
Τηλεγράφημα του Ανώτερου Γενικού Στρατιωτικού Διοικητή προς το Έμπεδον Β. Σώματος Στρατού Οδεμησί...
Τηλεγράφημα του Ανώτερου Γενικού Στρατιωτικού Διοικητή προς το Έμπεδον Β. Σώματος Στρατού Οδεμησίου σχετικά με ανάγκη στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή Παληαμπόλεως
Τηλεγράφημα του αρχηγού της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Μάκρη προς τον Ύπατο Αρμ...
Τηλεγράφημα του αρχηγού της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Μάκρη προς τον Ύπατο Αρμοστή Αρ. Στεργιάδη, σχετικά με την επίθεση τούρκων στρατιωτών και όχλου στο διοικητήριο, στο Νοσοκομειακό Ερυθρό Σταυρό, φόνους χριστιανών, φυλάκιση δημογερόντων Μάκρης, αποκλεισμό πόλης (1)
Τηλεγράφημα του αρχηγού της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Μάκρη προς τον Ύπατο Αρμ...
Τηλεγράφημα του αρχηγού της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Μάκρη προς τον Ύπατο Αρμοστή Αρ. Στεργιάδη, σχετικά με την επίθεση τούρκων στρατιωτών και όχλου στο διοικητήριο, στο Νοσοκομειακό Ερυθρό Σταυρό, φόνους χριστιανών, φυλάκιση δημογερόντων Μάκρης, αποκλεισμό πόλης (2)
Τηλεγράφημα του Στρατιωτικού Διοικητή Μαγνησίας περί παράδοσης κεμαλικών ανταρτών υπό Ετέμ
Τηλεγράφημα του Στρατιωτικού Διοικητή Μαγνησίας περί παράδοσης κεμαλικών ανταρτών υπό Ετέμ