Εμφανίζει 9 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Αθανασίου Κάζη Με ψηφιακά αρχεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Έγγραφο της ΕΑΠ - Γραφείο Εποικισμού Καβάλας προς επιμελητή εποικισμού για ανάληψη υπηρεσίας
Έγγραφο της ΕΑΠ - Γραφείο Εποικισμού Καβάλας προς επιμελητή εποικισμού για ανάληψη υπηρεσίας
Έγγραφο της ΕΑΠ - Γραφείο Εποικισμού Καβάλας προς επιμελητή εποικισμού για ανάληψη υπηρεσίας
Έγγραφο της ΕΑΠ - Γραφείο Εποικισμού Καβάλας προς επιμελητή εποικισμού για ανάληψη υπηρεσίας
Έγγραφο της ΕΑΠ προς το Γραφείο Εποικισμού Καβάλας σχετικά με ζητήματα προσωπικού
Έγγραφο της ΕΑΠ προς το Γραφείο Εποικισμού Καβάλας σχετικά με ζητήματα προσωπικού
Έγγραφο του Νοσοκομείου Προσφύγων Δράμας προς το Εργαστήριο Υγιεινής και Μικροβιολογίας του Πανεπ...
Έγγραφο του Νοσοκομείου Προσφύγων Δράμας προς το Εργαστήριο Υγιεινής και Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την παραλαβή φαρμάκων
Αίτηση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (1)
Αίτηση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (1)
Αίτηση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (2)
Αίτηση εκκαθάρισης ανταλλάξιμης περιουσίας (2)
Απόδειξη υγειονομικού υλικού από το Νοσοκομείο Προσφύγων Δράμας
Απόδειξη υγειονομικού υλικού από το Νοσοκομείο Προσφύγων Δράμας
Πρακτικό απόφασης του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Χαριτωμένης Δράμας σχετικά με την αγορά ...
Πρακτικό απόφασης του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Χαριτωμένης Δράμας σχετικά με την αγορά αλεύρων
Υπεύθυνη δήλωση μέλους αγροτικής οικογένειας προσφύγων στη Δράμα
Υπεύθυνη δήλωση μέλους αγροτικής οικογένειας προσφύγων στη Δράμα